ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ เอนจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ เอนจิเนียริ่ง
PIYASAK ENGINEERING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปิยะศักดิ์ เกษมสุวรรณ, นายปิยะวาท เกษมสุวรรณ, นางสาวศิวะพร ม่วงมณี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 มกราคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 132 หมู่ 8 ซ.พหลโยธิน 24 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ เอนจิเนียริ่ง