ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์หนังสือคลังวิทยา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์หนังสือคลังวิทยา
KHLANG WITTHAYA BOOK STORE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางแวแย ยิ่งสมาน, นางสาวทิพรัตน์ ยิ่งสมาน, นางสาวศัลยา ยิ่งสมาน, นางสาวนาดียา ยิ่งสมาน, นางสาวโรฮานี ยิ่งสมาน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 มกราคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายหนังสือแบบเรียน หนังสือต่างๆ เครื่องกีฬา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 14-18 ถ.พุทธภูมิวิถี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : (073)213470
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์หนังสือคลังวิทยา