ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลรวมกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลรวมกิจ
SAKOL RUAMKIJ LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกวิน คันธโกวิท, นางบุญกว้าง ล้วนมงคล, นายบัญญัติ รุ่งวิทยาการ, นายสาธิก เตียติยะกุล, นายสันติ คันธโกวิท
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 มีนาคม 2527
ทุนจดทะเบียน : 2810000
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างบ้าน อาคาร ขายสินค้าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และวัสดุก่อสร้าง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1772/9 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลรวมกิจ