ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายริช

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายริช
SKYRICH LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมนตรี สุคนธมาน, นางสาวทิพาวัลย์ สุคนธมาน, นายนรเทพ สาระยาม, นางสาวณัฐมณฑ์ เอี่ยมเจริญ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 สิงหาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องอิเล็คทรอนิคส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6/100 หมู่ 2 ซ.เรวดี 60 ถ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2969-0109
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายริช