ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงขลาคอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงขลาคอมพิวเตอร์
SONGKHLA COMPUTER LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวาทยุทธ์ มุสิกะประยูร, นางสาวประภาวดี เชี่ยวชาญยนต์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 มีนาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องคอมพิวเตอร์จำหน่ายและฝึกอบรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 113/1 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงขลาคอมพิวเตอร์