ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายคอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวิร์ค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายคอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวิร์ค
SMILE COMPUTER AND NETWORK LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกฤษฎา เลิศล้ำ, นางสาวธัญญารัตน์ นุปิง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 เมษายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 800000
ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าและจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 207 หมู่ 4 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายคอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวิร์ค