ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามชัยค้ากระดาษ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามชัยค้ากระดาษ
SIAMCHAI PAPER TRADING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางคนึงนิจ บุญนาค, นายสมชัย บุญนาค, นางเกษมพรรณ์ ชิดทอง, นางสาวนพวรรณ ประทุมมณี,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2539
ทุนจดทะเบียน : 2250000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายกระดาษทุกชนิดซื้อขายอุปกรณ์การพิมพ์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 126 ซ.7 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : (053)215709
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามชัยค้ากระดาษ