ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนหนังสือ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนหนังสือ
SUAN NANGSUE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 มีนาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายหนังสือ,แบบเรียน,อุปกรณ์การเรียนทุกชนิดจำหน่ายวัสดุสำนักงานทุกชนิดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 8 หมู่ 15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โทรศัพท์ : 0-5379-6100
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนหนังสือ