ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวยศ ซัพพลาย

0
13

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวยศ ซัพพลาย
SAWAYOT SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอนุรักษ์ สอนภักดี, นางสาวจิณณพัต พูลวาสน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 กันยายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 250 ถ.สรณคมณ์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2928-6369
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวยศ ซัพพลาย