ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหทรัพย์การค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหทรัพย์การค้า
SAHASUB TRADING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสงวน ตรีรัตนานุภาพ, นางบุญนาค เล่นวารี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 ธันวาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 100000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 51 หมู่ 1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหทรัพย์การค้า