ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์เสริมกิจพาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์เสริมกิจพาณิชย์
SAHAPHANT SERMKIT AND COMMERCIAL LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเกษม วัฒนศรานนท์, นางสาวกาญจนีย์ จรียานุภาพ, นางนิศา วัฒนศรานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2542
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์ถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่รวมวัสดุก่อสร้างและทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 7/334 ซ.วิภาวดีรังสิต 36 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์เสริมกิจพาณิชย์