ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์แว่นแก้ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์แว่นแก้ว
WANKAEW PRINTING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไพบูลย์ โคนทรงแสน, นางสาวกฤชศรัย ผลเนืองมา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 ตุลาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการโรงพิมพ์,รับพิมพ์หนังสือจำหน่าย ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 111/20 ซ.สามเสน 28 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2669-2611
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์แว่นแก้ว