ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิฐเทเลคอม ภูเก็ต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิฐเทเลคอม ภูเก็ต
SIT TELECOM PHUKET LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิสิฐ ตันติวิวัฒนวงศา, นายศุภชาติ เพ็ชรศักดิ์, นางสาวละอองฟ้า ตันติวิวัฒนวงศา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 สิงหาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รายได้จากการขายและให้บริการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 156/41-42 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7623-2999
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิฐเทเลคอม ภูเก็ต