ห้างหุ้นส่วนจำกัด สแนป คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สแนป คอมพิวเตอร์
SNAP COMPUTER LIMILED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศรายุทธ โกสิยารักษ์, นางนฤมล โกสิยารักษ์, นาวาเอกศิลป์ชัย โกสิยารักษ์, นางสาวลดาวัลย์ อุดมธนวงศ์, จ่าสิบเอกพจนีย์ โกสิยารักษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ธันวาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 1550000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายวัสดุคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 61/22 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ : 0-3888-2800
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สแนป คอมพิวเตอร์