ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเวียงไทยการแว่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเวียงไทยการแว่น
WIANGTHAI OPTICAL LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางวรรณี สิทธิเวคิน, นายคณิสร ชาญภัทรวาณิช, นายอดิศัย ชาญภัทรวาณิช, นายคุณสิทธิ์ ชาญภัทรวาณิช,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2513
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ขายนาฬิกา, ปากกา, แว่นตา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 32-34 ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2221-9438
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเวียงไทยการแว่น