ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนณ อินเตอร์เทรด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนณ อินเตอร์เทรด
ANON INTERTRADE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางแสงจันทร์ แตงอินทร์, นางสาวพรรณพิมล แตงอินทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายหมึกปริ้นเตอร์ กระดาษถ่ายเอกสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 170/36 หมู่ 2 ซ.วัดเกาะ 3 แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2974-7482
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนณ อินเตอร์เทรด