ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริยะไฟเบอร์ออฟติก โซลูชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริยะไฟเบอร์ออฟติก โซลูชั่น
ARIYA FIBER OPTIC SOLUTION LIMITED PARTNERSHIP.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุพิน พริกบุญจันทร์, นายสุขสรรค์ พริกบุญจันทร์, นายวิธี พริกบุญจันทร์, นางปรียาพร ทรรทุรานนท์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 ตุลาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1200000
ประเภทธุรกิจ : รับติดตั้งระบบเคเบิ้ลไฟเบอร์ และจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 170/105 หมู่ 2 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริยะไฟเบอร์ออฟติก โซลูชั่น