ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ ซัพพลาย
OFFICE SUPPLY LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวรุ้งทิพย์ ศีลพิพัฒน์, นายแสวง จิรธนกิจ, นายทวีเดช ศีลพิพัฒน์, นางสาวอนงค์ ธรรมรัตน์, นายวิบูลย์ ไตรสินวัฒนกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 เมษายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียน/วัสดุสำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 284 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7442-9888
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ ซัพพลาย