ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวพัฒนา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวพัฒนา
ASSAWA PATTANA LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุรัช อัศวธนสาร, ไม่มี, นายสุรัช อัศวธนสาร, นายฉัตรไชย อัศวินนิมิตร, นางสาวสาริณี อัศวินนิมิตร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2525
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ขายเครื่องเขียนรับซ่อมอาคาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 562/6 ถ.พระราม 5 แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวพัฒนา