ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาท ดูโอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาท ดูโอ
ART DUO LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุธรรม อนันต์ศิริโรจน์, นายวิเชียร สัจวโรดม, นายพิชิต เหลืองอาภากร, นายอนันต์ คงทับ, นายวีระศักดิ์ พรสิริพงษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 มีนาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างออกแบบ เขียนแบบ พิมพ์งานโฆษณา จำหน่ายอุปกรณ์เขียนแบบ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3101/2 ซ.ลาดพร้าว 115 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2729-4335
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาท ดูโอ