ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ แอนด์ เอ็น ออโตเมชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ แอนด์ เอ็น ออโตเมชั่น
R & N AUTOMATION LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวนงนุช กิตติสุรินทร์, นางศิริพร สุวธรรมานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2542
ทุนจดทะเบียน : 800000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 11/10 ซ.สมถวิล ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : (02)8664922
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ แอนด์ เอ็น ออโตเมชั่น