ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเทลเลค เอสเอสพี เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเทลเลค เอสเอสพี เทรดดิ้ง
INTELLECT SSP TRADING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสายันต์ ปรางวลัยรัตน์, นางสาวสุทิน จิตร์อ่อง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 มีนาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่งกระดาษม้วน คลิ๊บทองเหลือง ลูกยางและอุปกรณ์ชิ้นงานต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1000/13 หมู่ 8 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-1617-4238
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเทลเลค เอสเอสพี เทรดดิ้ง