ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีบิสแมนเน็จเม้นท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีบิสแมนเน็จเม้นท์
E-BIZ MANAGEMENT LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศุภกิจ เมฆทรงกลด, นายปกรณ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 มิถุนายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ มอเตอร์ซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ มอเตอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานจำหน่ายวัสดุใช้ในสำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 215/101 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2585-1213
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีบิสแมนเน็จเม้นท์