ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีเล็คโทรเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีเล็คโทรเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล
ELECTROTRADE INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยงยุทธ อาชาไกรสร, นายวีรชัย อุณหเทพารักษ์, นางวิไลลักษณ์ อาชาไกรสร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 มิถุนายน 2530
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องใช้สำนักงาน ขายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 64 ซ.อ่อนนุช 64 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2320-0990
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีเล็คโทรเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล