ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ซี.อาร์. เซอร์วิส ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ซี.อาร์. เซอร์วิส ซัพพลาย
E.C.R. SERVICE SUPPLY LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวดวงพร ชื่นสกุล, นายสุกิต พงษ์หนู
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 เมษายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องบันทึกเงินสด และรวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 40/472 หมู่ 4 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0-2954-3372
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ซี.อาร์. เซอร์วิส ซัพพลาย