ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองชัยวิวัฒน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองชัยวิวัฒน์
ANGTHONG CHAIWIWAT LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิวัฒน์ รัตน์ประสาทพร, นายวิวัฒน์ชัย รัตน์ประสาทพร, นายพรชัย รัตน์ประสาทพร, นายสมชาย รัตน์ประสาทพร, นายเกษม รัตน์ประสาทพร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 มกราคม 2526
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องใช้สำนักงาน ครุภัณฑ์แบบเรียนแก๊สหุงต้ม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 19,21 ถ.เทศบาล 2 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3562-6175
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองชัยวิวัฒน์