ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรทโทนเนอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรทโทนเนอร์
GREAT TONER LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุนี วงษ์กมลชุณห์, นางผกาพรรณ โรจน์วัฒนะ, นางสุภาวดี อ้นขวัญเมือง, นายคเชนท์ เปล่งศิริวัธน์, นางมณฑลี ชูชัยศรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 ธันวาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 900000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตตลับหมึกกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขายผลิตภัณฑ์ตลับหมึก บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 49/23 หมู่ 3 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2998-1754
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรทโทนเนอร์