ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรสอินเตอร์เทรด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรสอินเตอร์เทรด
GRESS INTERTRADE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนรพล ศรีจันสุก, นางสาวดลยา ศรีจันสุก
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 มีนาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายติดตั้ง ซ่อมบำรุง อุปกรณ์คอมพิวพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 215/19 หมู่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทรศัพท์ : 0-3638-9600
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรสอินเตอร์เทรด