ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมบัณฑิตย์ภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมบัณฑิตย์ภัณฑ์
KASEM BANDITPHAN LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางจันทร์เพ็ญ ศรีวภา, นายภูษิต ตันสุชาติ, นายเกษม ตันสุชาติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 เมษายน 2525
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 111 ถ.ช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5323-4260
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมบัณฑิตย์ภัณฑ์