ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าพี่น้องเทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าพี่น้องเทรดดิ้ง
NINE BROTHERS AND SISTERS TRADING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุวัฒน์ชัย พฤกษมหาศาล, นายลือชัย พฤกษมหาศาล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 มีนาคม 2527
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ ขายส่งเครื่องคิดเลข เครื่องพิมพ์ดีด (ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 215 ชั้น 4 ถ.เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 2230625
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าพี่น้องเทรดดิ้ง