ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคบีอาร์ อินเตอร์เทค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคบีอาร์ อินเตอร์เทค
K B R INTER TECH LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุขสันต์ ครองบุญเรือง, นางสาวภัทรจิตร ครองบุญเรือง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 ตุลาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำหน่ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 222/153 หมู่ 2 ซ.พหลโยธิน 49/1 ถ.พหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2579-8259
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคบีอาร์ อินเตอร์เทค