ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคหะคอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคหะคอมพิวเตอร์
KHEHA COMPUTER LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางวรางค์รัตน์ จงกรมแก้ว, นายรภีพรรณ์ แก้วเต่า, นายสรายุทธ์ เสาร์เรือน, นางอารีรัตน์ เสาร์เรือน,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 สิงหาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : การค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่การให้บริการ (ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 40/266 หมู่ 1 ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : (035)413318
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคหะคอมพิวเตอร์