ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ดี. เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ดี. เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
K. D. SALES AND SERVICE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคมกฤช กลิ่นกุล, นายสมเด็จ ใยสีงาม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 มกราคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : บริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 22/6 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2922-1424
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ดี. เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส