ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.โพรไวดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.โพรไวดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
K.T.PROVIDING & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธำรง ปานคีรี, นางวารี ปานคีรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง,รับเหมาบริการแรงงาน ขายปลีกอุปกรณ์สำนักงาน จำหน่ายปลีกวัสดุก่อสร้าง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 62/184 หมู่ 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2753-1602
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.โพรไวดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส