ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.สเตชั่นเนอรี่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.สเตชั่นเนอรี่
K.S. STATIONERY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววิไลวรรณ อัศวโกวิทวงศ์, นายโกศล ทัศอัศวินวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2534
ทุนจดทะเบียน : 1700000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงานรับซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 924/18 ซ.ประดู่ 1 ถ.เจริญกรุง แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2320-0217-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.สเตชั่นเนอรี่