ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจบี คอมพิวเตอร์แอนด์โอเอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจบี คอมพิวเตอร์แอนด์โอเอ
JB COMPUTER & OA LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางลาวัลย์ ปิณจีเสคิกุล, นางสาวกมลวรรณ บูรณะเสถียร, นางเหรียญชัย ปิณจีเสคิกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 กันยายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่ง-ปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์ รับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 220 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจบี คอมพิวเตอร์แอนด์โอเอ