ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเค.เซ็นเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเค.เซ็นเตอร์
JK. CENTER LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวจารุวรรณ สิงหนันท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 มีนาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุสำนักงาน และอุปกรณ์ในการบรรจุ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 124/21 ถ.ริมน้ำ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเค.เซ็นเตอร์