ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ บี ดาวสยาม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ บี ดาวสยาม
J B STAR SIAM LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางเบญจมาศ แซ่ล้อ, นายมานพ แซ่ล้อ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 กรกฎาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ อะไหล่ รวมทั้งรับบริการซ่อมแซมสินค้าดังกล่าวด้วย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 212/212-1 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง-นาบอน ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7542-3679
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ บี ดาวสยาม