ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วาย เซ็นเตอร์ ธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วาย เซ็นเตอร์ ธุรกิจ
J.Y CENTER BUSINESS LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววันเพ็ญ มิ่งมงคล, นางสาวสุดารัตน์ สิริคุณาลัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุก่อสร้าง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 147/2 หมู่ 3 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วาย เซ็นเตอร์ ธุรกิจ