ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์
J.N.N.COMPUTER LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเฉลิมศักดิ์ สุวรรณไพบูลย์, นายธีรเดช สุวรรณไพบูลย์, นางสาวเสาวคนธ์ สุวรรณไพบูลย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 มิถุนายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 700000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 32/5 ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์