ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิญ เวเคชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิญ เวเคชั่น
CHERN VACATION LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภูริทัต ไพทักษ์ศรี, นายสิทธิพร ชัยชนะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 กรกฎาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ให้บริการติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 43/30 ซ.ลุ่มพัฒนา 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0-2879-6227
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิญ เวเคชั่น