ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำเยาวชนการค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำเยาวชนการค้า
CHIANGKHAM YAOWACHON TRADING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเสนีย์ พ่วงภิญโญ, นายกสิกิจ พ่วงภิญโญ, นางสาวพาสินี พ่วงภิญโญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2537
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายแบบเรียน อุปกรณ์ทางการศึกษา เครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ ฯลฯ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 299/1 หมู่ 3 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำเยาวชนการค้า