ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายบีกรุ๊ป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายบีกรุ๊ป
CHIANGRAI BEE GROUP LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางวิไล ปิยะไชย, นายสุทิน ปิยะไชย, นายณรงค์ศักดิ์ โนใจ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 มิถุนายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ อะไหล่ประกอบและส่วนประกอบ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 144/2 หมู่ 17 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายบีกรุ๊ป