ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายบุ๊คส์เซ็นเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายบุ๊คส์เซ็นเตอร์
CHIANGRAI BOOK CENTER LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายดิษฐิดล ราชแพทยาคม, นางสาวกัญจนา คำดวงดาว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 เมษายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าเครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 542/2 ถ.รัตนาเขต ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายบุ๊คส์เซ็นเตอร์