ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย บิซิเนส เซ็นเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย บิซิเนส เซ็นเตอร์
S.M. ACCOUNT LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอนงค์ ปูคำ, นางเอกวัฒน์ ปูคำ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 มิถุนายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมฯ,อุปกรณ์คอมฯ,และบริการซ่อมคอมฯจำหน่ายวัสดุสำนักงานทุกชนิดรับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 211/2 หมู่ 12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย บิซิเนส เซ็นเตอร์