ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่บุ๊คแอนด์ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่บุ๊คแอนด์ซัพพลาย
CHIANGMAI BOOK & SUPPLY LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางจันทิรา ไชยพาณิชย์พันธุ์, นางกนกภรณ์ ไชยพาณิชย์พันธุ์, นายศุภชัย ไชยพาณิชพันธุ์, นางสาวเต็มศิริ ไชยพาณิชพันธุ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 มีนาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 3200000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายกระดาษ เครื่องเขียนแบบเรียน แบบพิมพ์และหนังสือ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 164/8 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่บุ๊คแอนด์ซัพพลาย