ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช
CHIANGMAI MANA PANICH LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางดารณี ไชยพาณิชพันธุ์, นายชาญพิชัย ไชยพาณิชพันธุ์, นายธีระชัย ไชยพาณิชพันธุ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 กรกฎาคม 2520
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องเขียนแบบพิมพ์ หนังสือ เครื่องกีฬาเครื่องดนตรี และ เครื่องใช้สำนักงาน รับซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 182/11-12 ถ.ช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5323-4101
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช