ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เทคนิคเซนเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เทคนิคเซนเตอร์
CHIANGMAI TECHNIC CENTER LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทวี พิงสุวรรณ, นางวัลลภา พิงสุวรรณ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 มกราคม 2526
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายวัสดุสำนักงานต่าง ๆรับจ้างซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5320-0325
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เทคนิคเซนเตอร์