ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ซิตี้วิว เทรดดิ้ง 1990

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ซิตี้วิว เทรดดิ้ง 1990
CHIANGMAI CITYVIEW TRADING (1990) LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยุทธนา แซ่เตี๋ยว, นางสาวนพรัตน์ แซ่เตี๋ยว, นายกฤษดา แซ่เตี๋ยว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2531
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายหนังสือและวัสดุสำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 2 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ซิตี้วิว เทรดดิ้ง 1990