ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ พี.เค.มอเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ พี.เค.มอเตอร์
CHIANGMAI P.K. MOTOR LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปิ่นทอง ยศสุข, นางนงเยาว์ ค้ำชู, นายสุวิทย์ ยศสุข, นายไมตรี ยศสุข,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2536
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์และเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 20 หมู่ 9 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ : 0-5346-1046
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ พี.เค.มอเตอร์